Linux 安装 NodeJS

前言

Linux 环境下安装 NodeJS,可以选择手动编译安装或者直接使用编译好的二进制包来安装。如果是手动编译安装,需要安装对应版本的 gc++、python。本文适用于 Centos/Debian/Ubuntu 等 Linux 发行版系统。

NodeJS 编译安装

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
# 软件依赖
g++4.8.2
python2.6 或者 python2.7

# 下载源码压缩包
# wget https://nodejs.org/dist/v10.16.0/node-v10.16.0.tar.gz

# 解压源码压缩包
$ tar -xvf node-v10.16.0.tar.gz

# 编译安装
# cd node-v10.16.0
# ./configure --prefix=/usr/local/node-10.16.0
# make -j4
# make install

# 配置环境变量
# vim /etc/profile
export PATH=${PATH}:/usr/local/node-10.16.0/bin

# 使环境变量生效
# source /etc/profile

# 查看Node、NPM的版本
# npm -v
# node -v

NodeJS 二进制包安装

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
# 进入安装目录
# cd /usr/local

# 下载已经编译好的二进制包
# wget https://nodejs.org/dist/v10.16.0/node-v10.16.0-linux-x64.tar.xz

# 解压二进制包
# tar -xvf node-v10.16.0-linux-x64.tar.xz
# mv node-v10.16.0-linux-x64 node-10.16.0

# 配置环境变量
# vim /etc/profile
export PATH=${PATH}:/usr/local/node-10.16.0/bin

# 使环境变量生效
# source /etc/profile

# 查看Node、NPM的版本
# npm -v
# node -v

验证 NodeJs 是否安装成功

第一步:新建 JS 文件 web-server.js,代码内容如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
var http = require('http');

http.createServer(function (req, res) {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
res.end('Hello World\n');
}).listen(8888, '127.0.0.1');

console.log('Server running at http://127.0.0.1:8888/');

第二步:运行 JS 脚本,然后浏览器测试访问 URL:http://127.0.0.1:8888 ,如果 NodeJS 安装成功,浏览器会输出信息:Hello World

1
# node web-server.js

使用 CNPM 替代 NPM

1
2
# 全局安装CNPM
# npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org